Resum del programa electoral de CGT-CELLS (2013)


Per una acció sindical compromesa, col·lectiva, responsable i solidària, feu-nos confiança...


*
VOTA CGT-CELLS
*

Qui som?
La nostra candidatura està integrada per afiliats a la secció sindical CGT-CELLS i independents.

El centre de decisió es situa en l'assemblea d'afiliats. Ens reunim amb regularitat per debatre qüestions concretes i prendre decisions sobre les formes d'intervenció. Entenem la nostra labor al CE com una tasca de representació, vehiculant les demandes i propostes de la plantilla i posant a disposició dels i les treballadores la infraestructura i experiència de què disposem.  

Per què ens tornem a presentar?

Perquè la nostra forma de treballar ha donat bons resultats i la posició dels treballadors i treballadores de CELLS s’ha reforçat significativament respecte la situació que ens vam trobar.

Perquè n’hem après. Hem anat construint la infraestructura que ens permet funcionar i hem adquirit una experiència que cal preservar. No volem que es professionalitzi la presència al CE, i per això hem creat una candidatura que combina noves cares amb membres de l’actual CE.

Perquè sabem adaptar-nos a les noves realitats. Hem viscut canvis importants al nostre laboratori i ens hem adaptat a les circumstàncies de cada moment. Una de les nostres prioritats és mantenir i enfortir els ponts de diàleg amb la Direcció, sense perdre de vista els nostres objectius.

El nostre projecte

  • Negociacions i Seguiment dels acords i regulacions

A CGT-CELLS donem molta importància a la preparació de la negociació i a l’anàlisi de les propostes definitives amb els nostres advocats. La participació directa dels afectats és cabdal per a què la negociació arribi a bon port. L’experiència ens ha ensenyat que després de signar un acord  cal prestar molta atenció a la seva aplicació.
  • Corregir les deficiències en Seguretat i Salut

El treball dels Delegats de Prevenció ha permès fer alguns avenços importants per garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores, però encara s’han de abordar els aspectes estructurals que impedeixen una bona gestió de la prevenció a CELLS.
  • Eliminar la Temporalitat

CELLS està fent contractes temporals per cobrir llocs de treball estructurals. Des de CGT-CELLS treballem per a corregir aquesta situació anòmala que aboca una part important de la plantilla a una situació d’incertesa sobre el seu futur.
  • Consolidar el diàleg amb la Direcció

La nova Direcció del Consorci, ha facilitat l’establiment de ponts de diàleg, però hi han aspectes en els que no ha passat de les declaracions d’intencions. Amb l’experiència de CGT-CELLS treballem per la consolidació i aprofundiment de les vies de diàleg amb els responsables de CELLS.
  • Treballar per la Igualtat

La discriminació salarial al nostre centre és d’escandol. Des de CGT-CELLS hem iniciat el treball per obrir diverses vies d’actuació. Impulsem la elaboració de propostes per a corregir els desequilibris existents i millorar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
  • Transparència en la gestió empresarial

La transparència en la gestió empresarial és un objectiu prioritari de la secció, ja que l’experiència ens diu que és condició indispensable per a aconseguir altres objectius com evitar discriminacions salarials, així com per a esvair sospites d’arbitrarietat o mala gestió.
  • Defensar els Treballadors i Treballadores en cas de conflicte

Sempre hem proporcionat suport i assessorament a tots aquells companys que han vist vulnerats els seus drets com a treballadors. La nostra actuació ha sigut ferma i decidida, amb l’objectiu de posar límits clars a aquelles actuacions qualificades d’inadmissibles per la gran majoria de la plantilla.

Com a secció sindical i com a representants al comitè, tenim molt clara quina és la nostra tasca: defensar els interessos dels treballadors i actuar de contrapès per tal que la Direcció ens hagi de tenir més en compte.


" La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar"

Eduardo Galeano

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes comentar aquí. La discusión constructiva es bienvenida, pero el spam o las provocaciones serán eliminadas.